You are here:

Deweloper – Grudziądz

Deweloper – Grudziądz
1 vote, 5.00 avg. rating (90% score)

deweloper (7)Obowiązki dewelopera
W chwili obecnej kupno mieszkania od dewelopera regulowane jest przez ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z września 2011 roku (tzw. ustawa deweloperska). Precyzuje ona prawa i obowiązki obu stron podpisujących umowę deweloperską.
Deweloper ma przede wszystkim obowiązek informacyjny wobec przyszłego klienta. Musi sporządzić prospekt informacyjny danej inwestycji. Jego kształt został określony w ustawie i należy go wraz z załącznikami przedstawić klientowi. Deweloper także, przed podpisaniem końcowej umowy, musi przekazać nabywcy informacji dotyczące swojej sytuacji finansowo-prawnej. Na wniosek ma obowiązek pokazania m.in. księgi wieczystej nieruchomości, kopii aktualnego odpisu z KRS, sprawozdania finansowego za okres ostatnich dwóch lat oraz pozwolenia na budowę i projektu inwestycji. Ustawa jest tutaj niezwykle precyzyjna. Niewywiązanie się z tych regulacji grozi karą grzywny, a w przypadku podania nieprawdziwych informacji w prospekcie – nawet karą pozbawienia wolności do lat 2.

Ciekawe artykuły o budownictwie i architekturze:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top